AKADEMIJA TEHNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD
ORGANIZUJE

1. NAUČNO-STRUČNI SKUP SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

DOBRA PRAKSA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU I TRANSPORTU

UZ PODRŠKU

11-12. maj 2022. godine, Hotel Holiday Inn, Španskih boraca 74, Beograd, Srbija

SEKCIJE

  • Primeri dobre prakse u transportnim i logističkim kompanijama i u špediciji
  • Primeri dobre prakse u organizaciji logistike različitih privrednih ili drugih subjekata
  • Logistički provajderi
  • Unapređenje organizacije rada i upravljanja skladištima
  • Analiza organizacije rada logističkih i distributivnih centara
  • Metode optimizacije u transportu robe
  • Transport opasne robe
  • Savremene tehnologije transporta
  • Vrednovanje rešenja u transportu
  • Propisi za međunarodni i nacionalni transport robe
  • Primena informacionih sistema i alata u transportu, logistici ili špediciji
  • Transport opasnog otpada
  • Skladištenje opasne robe

  • Međunarodni prevoz putnika
  • Međugradski prevoz putnika u regionu
  • Unapređenje prigradskog prevoza putnika u gradovima Srbije i regiona
  • Savremeni sistemi naplate u javnom transportu putnika
  • Organizacija, upravljanje i politika finansiranja javnog gradskog putničkog transporta - iskustva gradova u Srbiji
  • Tramvajski vid prevoza putnika kao prevoz sa autonomnom trasom i kategorijom privilegovanosti
  • Modeli za utvrđivanje transportnih zahteva putnika
  • Šinski vid prevoza kao dominantni u javnom putničkom prevozu putnika
  • Putnički saobracajni terminali
  • Mesto autobuskog vida prevoza u javnom putničkom prevozu
  • Primena savremenih informacionih tehnologija za povećanje mobilnosti u javnom gradskom transportu putnika

  • Primeri dobre prakse u bezbednosti saobraćaja
  • Upravljanje bezbednošću saobraćaja
  • Strategije bezbednosti saobraćaja sa akcionim planovima
  • Bezbednost saobraćaja pojedinih kategorija učesnika u saobraćaju
  • Analize bezbednosti saobraćaja u lokalnoj samoupravi
  • Analiza pojedinih vrsta saobraćajnih nezgoda
  • Primeri kampanja u bezbednosti saobraćaja
  • Primena alata bezbednosti saobraćaja javnih puteva (revizija, provera bezbednosti saobraćaja na putu, ocena stanja javnog puta, nezavisna ocena doprinosa javnog puta nastanku saobraćajne nezgode i identifikacija i rangiranje opasnih mesta na javnim putevima)

  • Saobraćajna signalizacija i oprema puta
  • Regulisanje biciklističkih i pešačkih tokova u gradovima
  • Primeri dobre prakse u uređenju zona sa velikim brojem ranjivih učesnika u saobraćaju
  • Upravljanje brzinama
  • Primeri dobre prakse u upravljanju parkiranjem
  • Novi izazovi u upravljanju saobraćajem na raskrsnicama
  • Strategije rešavanja saobraćajnog zagušenja
  • Savremeni alati za prikupljanje podataka o saobraćajno-transportnom sistemu
  • Održiva urbana mobilnost
  • Sistemi za informisanje učesnika u saobraćaju i njihova uloga u planiranju putovanja
  • Parkiranje i parkirališta

  • Novi koncepti gradnje motornih vozila
  • Savremeni sistemi na vozilima
  • Propisi u oblasti motornih vozila
  • Pouzdanost i ekonomicnost vozila
  • Upravljanje održavanjem vozila
  • Upravljanje eksploatacijom voznog parka
  • Procena štete na vozilima i osiguranje vozila
  • Propisi u oblasti upotrebe tahografa na vozilima
  • Centri za održavanje vozila i auto-servisi

  • Primeri dobre prakse u obuci kandidata za vozače
  • Propisi koji uređuju oblast obuke kandidata za vozače i vozačkog ispita
  • Primeri dobre prakse razrade teorijske i praktične obuke kandidata za vozače
  • Primeri dobre prakse sprovođenja vozačkog ispita
  • Vrednovanje uspešnosti kandidata za vozače na vozačkom ispitu iz teorijske i praktične obuke
  • Primeri dobre prakse obuke vozača za bezbednu, ekonomičnu i defanzivnu vožnju
  • Osposobljavanje vozača za druge poslove neophodne za profesionalan rad vozača
  • Obuka učesnika u transportu opasne robe

ORGANIZACIJA RADA SKUPA

RAD SKUPA

Rad Skupa biće organizovan kroz plenarna izlaganja i rad po sekcijama (usmena izlaganja i, po potrebi, poster sekcija). Predviđeno vreme za prezentacije:
 • Plenarna izlaganja do 20 minuta
 • Usmena izlaganja radova do 10 minuta
 • Poster prezentacije ograničene su na format 70 x 100 cm

JEZIK

Zvanični jezik Skupa je srpski, uz mogućnost izlaganja na jezicima koji su u upotrebi u zemljama nekadašnje Jugoslavije, kao i na engleskom jeziku. Neće biti organizovano simultano prevođenje.

NAPOMENA

Uslovi za prisustvovanje skupu biće usklađeni sa epidemiološkom situacijom i preporukama nadležnih institucija u periodu održavanja skupa, o čemu će svi zainteresovani biti blagovremeno obavešteni.

ODBORI

PROGRAMSKI ODBOR

 • prof. dr Milorad Kilibarda, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, predsednik
 • dr Biljana Ranković Plazinić, Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd, zamenik predsednika
 • prof. dr Krsto Lipovac, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet
 • prof. dr Vojkan Lučanin, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet
 • prof. dr Dragan Jovanović, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
 • prof. dr Pavle Gladović, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
 • prof. dr Boban Đorović, Univerzitet odbrane, Vojna akademija
 • prof. dr Snežana Pejčić Tarle, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet
 • prof. dr Saša Mitić, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet
 • prof. dr Aleksandar Stevanović, University of Pittsburgh, Swanson School of Engineering
 • dr Jovica Vasiljević, Gradski sekretarijat za javni prevoz, Beograd
 • dr Marina Stamenović, Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd
 • dr Milan Milutinović, Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd
 • dr Bogdan Marković, Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd
 • dr Dejan Jovanov, Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd
 • dr Milan Stanković, Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija Niš
 • dr Predrag Ralević, Akademija strukovnih studija Kosovsko Metohijska Leposavić
 • dr Marko Maslać, Akademija strukovnih studija Šumadija
 • dr Aleksandar Bulajić, Visoka tehnička škola strukovnih studija Novi Sad
 • Zvezdan Pešović, Model 5 d.o.o. Beograd


ORGANIZACIONI ODBOR

 • dr Željko Ranković, predsednik
 • dr Dragana Velimirović, zamenik predsednika
 • dr Dragana Kuprešanin
 • Dejan Radivojev
 • Tomislav Deretić
 • Milan Marković
 • Ana Petrović

Program skupa možete pogledati OVDE

Vreme i mesto održavanja skupa

11-12. maj 2022. godine
Hotel Holiday Inn, Španskih boraca 74, Beograd, Srbija

Svečana večera sa početkom u 19 časova održaće se u restoranu hotela Holiday Inn, Beograd.

POZIV ZA DOSTAVU RADOVA

UPUTSTVO AUTORIMA ZA PRIPREMU APSTRAKTA

Detaljno upustvo za pripremu apstrakta (šablon) možete preuzeti na sledećem linku: SRPSKI (ĆIR), SRPSKI (LAT), ENGLISH.

UPUTSTVO AUTORIMA ZA PRIPREMU RADOVA

Detaljno uputstvo za izradu rada (šablon) možete preuzeti na sledećem linku: SRPSKI (ĆIR), SRPSKI (LAT), ENGLISH.

Radove u kompletnoj formi, dužine do 8 strana uključujući slike i tabele, potrebno je dostaviti do 04. aprila 2022. godine.

Uz radove dostaviti i izjavu o autorstvu koju možete preuzeti OVDE.

PRIJEM APSTRAKTA I RADOVA

Prijave apstrakta i radova treba dostaviti putem elektronske pošte na adresu radovi@skupsaobracaj.atssb.edu.rs.

UPUTSTVO ZA USMENU I POSTER PREZENTACIJU RADOVA

Prezentacije radova (usmene ili poster) možete preuzeti na sledećem linku: PREZENTACIJA (ĆIR), PREZENTACIJA (LAT), PREZENTACIJA (ENG), POSTER (ĆIR), POSTER (LAT).

Prezentacije radova treba dostaviti putem elektronske pošte na adresu radovi@skupsaobracaj.atssb.edu.rs.

POZIV ZA SKUP MOŽETE PREUZETI OVDE.

VAŽNI DATUMI

 • 21. februar 2022. – prijava apstrakata
 • 28. februar 2022. – obaveštenje o prihvatanju apstrakata
 • 04. april 2022. – dostava radova
 • 15. april 2022. – obaveštenje o prihvatanju rada
 • 18. april 2022. – prijava učešća i uplata kotizacije
 • 11-12. maj 2022. – održavanje skupa

KOTIZACIJA

U zborniku radova biće objavljeni radovi koji su dobili pozitivnu recenziju i za koje je do 18. aprila 2022. godine uplaćena kotizacija za učesnike iz Srbije u iznosu od:

 • 7.200,00 RSD za objavu rada
 • 3.600,00 RSD za objavu rada studenata

Navedeni iznosi kotizacije važe i za učestvovanje na skupu bez rada.

U zborniku radova biće objavljeni radovi koji su dobili pozitivnu recenziju i za koje je do 18. aprila 2022. godine uplaćena kotizacija za učesnike iz inostranstva u iznosu od:

 • 60,00 EUR za objavu rada
 • 30,00 EUR za objavu rada studenata

U iznos kotizacije, pored prisustvovanja Skupu, uključen je i radni materijal, osveženje u pauzama skupa i svečana večera u restoranu hotela Holiday Inn, u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom.

Jedan autor, kao prvopotpisani, može da učestvuje sa dva rada po navedenoj ceni.

UPLATA KOTIZACIJE

Uplata kotizacije se vrši na račun Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd broj 840-2118666-55, sa pozivom na broj 74212115, sa naznakom „kotizacija za skup, ime i prezime učesnika“.

Instrukcije za plaćanje iz inostranstva možete preuzeti OVDE.

Identifikacione podatke Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd možete preuzeti OVDE.

SPONZORI

SREBRNI SPONZORIBRONZANI SPONZORI

SPONZORSKI PAKETI

ZLATNI SPONZOR
100.000 din.

 • Istaknuti logo na sajtu
 • Istaknuti logo na materijalima
 • Reklama u zborniku
 • Postavljanje štanda
 • Prezenatacija na otvaranju
 • Učešće 3 predstavnika

SREBRNI SPONZOR
50.000 din.

 • Logo na sajtu
 • Logo na materijalima
 • Reklama u zborniku
 • Postavljanje štanda
 • Prezenatacija na otvaranju
 • Učešće 2 predstavnika

BRONZANI SPONZOR
30.000 din.

 • Logo na sajtu
 • Logo na materijalima
 • Reklama u zborniku
 • Postavljanje štanda
 • Učešće 1 predstavnika
 •  

ANKETA

Anketu o zadovoljstvu učesnika 1. naučno-stručnog skupa "Dobra praksa u drumskom saobraćaju i transportu" možete popuniti na sledećem LINKU.

ZBORNIK RADOVA

Zbornik radova možete preuzeti OVDE.

KONTAKT

Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd

Katarine Ambrozić 3, Beograd

Broj telefona

tel:+381 11 64 10 990

faks:+381 11 64 10 990